Regulamin

1. WPROWADZENIE

1.1. Odwiedzając i korzystając z dowolnej sekcji serwisu GG.BET (zwanego dalej: „Witryna”) lub otwierając w Witrynie konto, użytkownik potwierdza, że zrozumiał i akceptuje: Ogólne warunki, Politykę prywatności, Zasady dotyczące zakładów, Warunki bonusów na zakłady, Regulamin bonusów kasynowych i Regulamin bonusów na gry Insta oraz wszelkie regulaminy poszczególnych promocji, zasad gier, bonusów i ofert specjalnych, które od czasu do czasu pojawiają się w Witrynie. Wszystkie wymienione wyżej regulaminy będą wspólnie określane jako: „Regulamin”. Przed zaakceptowaniem Regulaminu prosimy o dokładne zapoznanie się z jego postanowieniami. Jeśli użytkownik nie akceptuje i nie zgadza się na ich przestrzeganie, prosimy o nieotwieranie konta lub zaprzestanie korzystania z Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny będzie stanowiło potwierdzenie akceptacji Regulaminu.

REGULAMIN OGÓLNY

2. STRONY

2.1.  Serwis GG.BET jest obsługiwany przez ASG 360 Services Limited, spółkę zarejestrowaną w Republice Cypryjskiej, której główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się pod adresem: Voukourestiou, 25, Neptune House, 1st floor, Flat/Office 11 Zakaki, 3045, Limassol, Cypr; Numer rejestracyjny: HE 441291. Wszystkie usługi hazardowe są licencjonowane przez firmę River Entertainment (Licencja nr 8048/JAZ2021-184) B.V. (Adres: Korporaalweg 10, Willemstad, Curaçao, numer rejestracyjny: 158146), która jest spółką macierzystą ASG 360 Services Limited. Odniesienia w Regulaminie „nas”, „nasz”, „my” lub „Spółka” są odniesieniami do ASG 360 Services Limited, chyba że wyraźnie określono inaczej.

3. ZMIANY W REGULAMINIE

3.1. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji i aktualizacji dowolnych punktów niniejszego Regulaminu z różnych powodów, włącznie z powodami prawnymi, komercyjnymi lub związanymi z obsługą klienta. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w Witrynie i obowiązuje od momentu jego publikacji. Gracz zostanie powiadomiony o wszelkich poprawkach, zmianach lub modyfikacjach przez publikację nowej wersji Regulaminu w Witrynie. Obowiązkiem gracza jest zaakceptowanie aktualnego Regulaminu. Firma rekomenduje regularne sprawdzanie aktualizacji. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości Witryny, świadczonych w niej usług, oprogramowania oraz zmiany specyfikacji systemowych wymaganych do uzyskania dostępu i korzystania z usług w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

3.2. Jeśli jakakolwiek wprowadzona zmiana nie może być przez użytkownika zaakceptowana, zgodnie z paragrafem 12. niniejszego Regulaminu ma on prawo zaprzestać korzystania z Witryny i zamknąć swoje konto. Kontynuowanie korzystania z jakiejkolwiek części Witryny po wprowadzeniu nowej wersji Regulaminu będzie rozumiane jako wiążąca prawnie akceptacja zmienionego Regulaminu, włącznie z dodatkami, usunięciami lub innymi zmianami w obrębie Witryny, o której mowa w paragrafie 2.1 niniejszego Regulaminu, niezależnie od tego, czy użytkownik zauważył i przeczytał wprowadzone zmiany.

4. WYMAGANIA PRAWNE

4.1. Witryna nie jest przeznaczona dla użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia lub, zgodnie z przepisami obowiązującego w dowolnej jurysdykcji prawa, wieku uprawniającego do korzystania z usług świadczonych w Witrynie, w zależności od tego, który wiek jest wyższy („pełnoletniość”). W przeciwnym wypadku użytkownik narusza warunki niniejszego Regulaminu. Firma zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentu potwierdzającego pełnoletniość użytkownika w dowolnym momencie w celu weryfikacji danych osobowych i zapobieganiu korzystania z usług przez osoby niepełnoletnie. W przypadku nieprzedstawienia dowodu potwierdzającego pełnoletniość lub podejrzenia, że z usług korzysta osoba niepełnoletnia, Firma może usunąć konto takiego użytkownika i wykluczyć go z korzystania z usług.

4.2. W niektórych jurysdykcjach hazard online może być nielegalny. Użytkownik potwierdza, że rozumie i akceptuje, że Firma nie świadczy usług doradztwa prawnego i nie może składać zapewnień dotyczących korzystania z usług, Firma nie składa żadnych oświadczeń odnośnie do legalności korzystania z usług w jurysdykcji użytkownika. Korzystanie z usług oferowanych w Witrynie należy do jego wyłącznej decyzji, osądu i świadomości podejmowanego ryzyka. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy korzystanie z usług jest legalne w jego jurysdykcji.

4.3. Firma nie ma intencji umożliwiania naruszania obowiązującego prawa. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że korzystanie z Witryny będzie zgodne z przepisami obowiązującego prawa, statutami i regulacjami. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne i nieautoryzowane korzystanie z usług świadczonych w Witrynie.

4.4. Firma nie wyraża zgody na otwieranie kont i wpłacanie depozytów przez użytkowników zamieszkałych na terenie Afganistanu, Arabii Saudyjskiej, Aruby, Australii, Belgia, Bonaire, Curacao, Cypru, Etiopii, Federacja Rosyjska, Francji, Guamu, Gujana Francuska, Gujany, Hiszpanii, Holandii, Iraku, Iranu, Izraela, Jemenu, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (Korea Północna), Laosu, Malty, Polinezja Francuska, Portugalii, Pakistan, Saby, Samoa, Samoa Amerykańskiego, Serbii, Singapuru, Sri Lanki, St. Eustatius, St. Maarten, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Sudanu, Syrii, Trynidadu i Tobago, Turcji, Ugandy, Vanuatu, Wielkiej Brytanii, Włoch. Niniejsza lista może zostać zmieniona przez Firmę w dowolnym momencie z powiadomieniem lub bez. Jeśli użytkownik znajduje się na terenie jednej z powyższych jurysdykcji, zgadza się, że nie wolno mu otwierać lub podejmować prób korzystania z konta użytkownika.

4.5. Lista jurysdykcji może zostać zmieniona przez Firmę bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę, że nie otworzy konta ani nie wpłaci na konto depozytu, gdy znajduje się na terytorium jednej z wyżej wymienionych jurysdykcji. W przeciwnym wypadku, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta takiego użytkownika i zwrotu pozostałych środków.

4.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za rozliczenie wszelkich stosownych podatków i opłat związanych z działalnością w Witrynie. Jeśli na terenie jurysdykcji użytkownika wygrane podlegają opodatkowaniu, użytkownik ma obowiązek zgłoszenia wygranych do odpowiedniej instytucji.

5. ZAŁOŻENIE KONTA

5.1. W celu założenia konta (zwanego dalej: „konto”) pozwalającego na korzystanie z Witryny, należy podać adres e-mail, wybrać hasło i wypełnić informacje niezbędne do zakończenia rejestracji, w tym imię i nazwisko użytkownika, datę urodzenia i numer telefonu.

5.2. W celu potwierdzenia tożsamości użytkownika, Firma zastrzega sobie prawo do żądania w dowolnym momencie przedstawienia dowodu tożsamości. Brak przedstawienia odpowiednich dokumentów może prowadzić do zawieszenia konta.

5.3. Użytkownik potwierdza, że przedstawione przez niego podczas rejestracji dane są dokładne, kompletne i zgodne z prawdą, oraz że niezwłocznie zaktualizuje wszelkie dane, które mogą ulec zmianie. Nieprzestrzeganie niniejszej zasady może prowadzić do zamknięcia konta, nałożenia ograniczeń lub unieważnienia wszelkich transakcji.

5.3.1. Błędy dotyczące danych osobowych, które nie uniemożliwiają potwierdzenia tożsamości za pomocą dokumentów przedstawianych podczas weryfikacji mogą zostać uznane za nieistotne i nie mogą prowadzić do zastosowania na koncie użytkownika jakichkolwiek ograniczeń.

5.4. Jeśli podczas rejestracji konta użytkownik napotka jakiekolwiek problemy lub wątpliwości, może skontaktować się z działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]

5.5. Każdy użytkownik może utworzyć w Serwisie tylko jedno konto. Każde dodatkowe utworzone przez użytkownika konto zostanie uznane za multikonto. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia takich kont, zażądania od użytkownika dokumentów w celu potwierdzenia jego tożsamości i wstrzymania wszelkiej aktywności na jego kontach do momentu potwierdzenia tożsamości użytkownika. W przypadku, gdy dodatkowe konta nie zostały użyte umyślnie w celu aktywności wymagającej posiadania kilku kont przez jednego użytkownika oraz pod warunkiem, że nie zostały naruszone istotne postanowienia regulaminu, możemy, według własnego uznania, zezwolić użytkownikowi na wypłatę wszelkich środków wpłaconych na dodatkowe konta – ich wartość zostanie pomniejszona o wcześniej zrealizowane wypłaty pod warunkiem, że wszystkie postawione zakłady na takim koncie zostaną anulowane. W przypadku udowodnienia oszustwa wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a konta zablokowane bez możliwości wypłaty środków.

5.5.1. W przypadku, gdy użytkownik chce zablokować swoje konto na określony czas, powinien skontaktować się z zespołem Obsługi Klienta, korzystając z formularza zwrotnego. Po rozpatrzeniu wniosku użytkownika, jego konto zostanie zablokowane na czas określony we wniosku. Wszelkie środki znajdujące się na koncie zostaną zwrócone na prośbę użytkownika. Użytkownik odzyska dostęp do konta po zakończeniu okresu blokady konta. Jeżeli użytkownik utworzy nowe konto w Serwisie, może to zostać uznane za naruszenie punktu 5.5. niniejszej umowy.

5.5.2. W przypadku, gdy użytkownik chce trwale zablokować swoje konto, powinien skontaktować się z zespołem Obsługi Klienta, korzystając z formularza zwrotnego. Po rozpatrzeniu wniosku użytkownika, jego konto zostanie trwale zablokowane. Wszelkie środki znajdujące się na koncie zostaną zwrócone. Jeżeli użytkownik utworzy nowe konto w Serwisie, może to zostać uznane za naruszenie punktu 5.5. niniejszej umowy.

5.6. W przypadku, gdy użytkownik chce zmienić walutę konta, powinien się skontaktować z zespołem Obsługi Klienta, korzystając z formularza zwrotnego. Zignorowanie tej zasady może zostać uznane na naruszenie postanowień punktu 5.5. niniejszej umowy.

5.7. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne są zobowiązane do poinformowania nas o swoim statusie podczas rejestracji. Użytkownik może nas o tym poinformować po zakończeniu rejestracji, kontaktując się z działem obsługi klienta przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected].

Osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne określa się:

  • szefów państw, szefów rządów, ministrów oraz wiceministrów lub sekretarzy stanu;
  • członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
  • członków organów zarządzających partii politycznych;
  • członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają oskarżeniu, z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności;
  • członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych;
  • ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
  • członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych;
  • dyrektorów, ich zastępców oraz członków zarządu spółki lub osoby pełniące równoważną funkcję w organizacji międzynarodowej.

5.7.1. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne są zobowiązane do poddania się dodatkowej weryfikacji, jak określono w paragrafie 6.6 niniejszego Regulaminu.

6. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI I ZAPOBIEGANIE PRANIU PIENIĘDZY

6.1. Mając na uwadze przyznane użytkownikowi prawa do korzystania z usług, użytkownik oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że:

6.1.1. ma ukończone 18 lat lub, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jurysdykcji użytkownika, wiek uprawniając do uprawiania hazardu lub prowadzenia aktywności związanych z hazardem;

6.1.2. jest prawnym właścicielem lub właścicielką środków znajdujących się na koncie, a wszystkie dane przedstawione przez użytkownika Firmie podczas rejestracji lub w późniejszym czasie, włącznie z wpłacaniem depozytów, są prawdziwe, aktualne, poprawne i kompletne oraz zgodne z imieniem i nazwiskiem widniejącym na kartach kredytowych/debetowych lub kontach płatniczych wykorzystywanych do wpłacania depozytów lub wypłacania środków z konta;

6.1.3. ma pełną świadomość ryzyka utraty pieniędzy w wyniku uprawiania hazardu w formie świadczonych przez Firmę usług oraz pełnej odpowiedzialności za wszelkie straty. Zgadza się na korzystanie z usług według własnego uznania i z pełną świadomością ryzyka. Nie będzie mieć żadnych roszczeń wobec Firmy w odniesieniu do poniesionych przez niego strat;

6.1.4. w pełni rozumie metody, zasady i procedury świadczonych przez Firmę usług i hazardu internetowego w ogóle. Rozumie, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności szczegółów zakładów i gier. Nie podejmie żadnych działań lub środków, które mogłyby zaszkodzić reputacji Firmy.

6.2. Zgadzając się z Regulaminem użytkownik udziela nam prawo do przeprowadzenia wymaganej przez nas lub strony trzecie (włącznie z organami regulacyjnymi) weryfikacji, w celu potwierdzenia tożsamości i danych kontaktowych (zwane dalej: „Weryfikacja”).

6.2.1. W przypadku, gdy użytkownik odmawia poddania się weryfikacji, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wszelkiej aktywności na jego koncie – w szczególności wypłat – do czasu zakończenia weryfikacji.

6.2.2. Podczas weryfikacji zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia z użytkownikiem wideorozmowy w celu potwierdzenia własności konta.

6.3. Podczas trwania procesu Weryfikacji możemy ograniczyć możliwość wypłaty środków z konta użytkownika.

6.4. Jeżeli weryfikacja wykaże podanie nieprawidłowych danych lub w wyniku wideorozmowy zostanie ujawnione, że rozmówca nie jest właścicielem konta, zostanie to uznane za naruszenie postanowień niniejszej umowy, co daje nam prawo do natychmiastowego zamknięcia konta użytkownika i uniemożliwienie korzystania z usług świadczonych w Witrynie. Wszelkie wpłacone przez użytkownika środki zostaną zwrócone z uwzględnieniem pomniejszenia w wysokości wcześniej zrealizowanych wypłat.

6.4.1. Jeżeli weryfikacja wykaże, że konto do gry zostało przekazane stronie trzeciej, takie konto zostanie zamknięte, a wszelkie znajdujące się na nim środki zwrócone.

6.5 Na wypadek, gdy Firma nie jest w stanie zweryfikować wieku gracza, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia jego konta. Jeśli w momencie wykonywania transakcji w Witrynie gracz nie był pełnoletni, możemy podjąć następujące czynności:

6.5.1. konto użytkownika zostanie zamknięte;

6.5.2. wszelkie wpłacone na konto środki zostaną zwrócone, a przetworzone w tym czasie transakcje uznane za nieważne;

6.5.3. wszystkie zakłady postawione w tym czasie zostaną zwrócone;

6.5.4. wszelkie wygrane uzyskane w okresie, gdy użytkownik nie był pełnoletni zostaną uznane za nieważne.

6.6 Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne i klienci z jurysdykcji wysokiego ryzyka (na przykład przedstawionych na liście krajów, które są objęte ograniczeniami lub krajów z niestabilną sytuacją polityczną) zostaną poddani dodatkowej weryfikacji. Tacy klienci będą musieli przestawić dokumenty potwierdzające źródło dochodów.

6.7. Możemy zażądać dowodu na pochodzenie Twoich środków. Aby zweryfikować ich źródło, możemy poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających, że masz wystarczające fundusze na grę hazardową. Informacje te mogą dotyczyć wynagrodzenia lub zawodu i powinny być poparte odpowiednią dokumentacją, taką jak kopia wyciągu bankowego itp.

6.8. Każdy użytkownik, który otrzyma bonus specjalny niewymagający wpłacenia depozytu i chce wypłacić środki z konta głównego, musi wykonać następujące czynności:

  • poddać się pełnej weryfikacji tożsamości;
  • wpłacić depozyt i spełnić warunki obrotu wpłaconych środków stawiając zakłady o wartości kilkukrotnie wyższej od pierwotnie wpłaconego depozytu (wg uznania administracji).

W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z niniejszych warunków użytkownik nie może wypłacić środków z konta. W przypadku przyznania bonusów gotówkowych za rejestrację lub w innych przypadkach niewymagających od użytkownika wpłacenia depozytu w celu otrzymania bonusu, użytkownik nie może wypłacić środków, dopóki nie wpłaci swojego pierwszego depozytu.

7. NAZWA UŻYTKOWNIKA, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

7.1. Po założeniu konta nie wolno udostępniać nazwy użytkownika oraz hasła osobom trzecim. W przypadku, gdy użytkownik utraci lub zapomni dane logowania do swojego konta, może odzyskać hasło klikając link „Przypomnij hasło” pod oknem logowania.

7.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła oraz wszelkie aktywności na swoim koncie. Ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez siebie lub stronę trzecią na jego koncie.

7.3. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić Firmę o wszelkich nieautoryzowanych użyciach lub kradzieży jego konta, lub o innych naruszeniach zasad bezpieczeństwa. Użytkownik zgadza się, na naszą prośbę, przedstawić Firmie dowód takiej kradzieży lub nieautoryzowanego użycia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z użycia hasła użytkownika przez strony trzecie z jego wiedzą lub bez.

8. WPŁATY DEPOZYTÓW I WYPŁATY ŚRODKÓW Z KONTA UŻYTKOWNIKA

8.1. Jeśli użytkownik chce obstawiać zakłady lub grać w Witrynie, musi wpłacić depozyt gotówkowy na swoje konto.

8.2. Użytkownik rozumie i zgadza się, że:

8.2.1. wszystkie pieniądze wpłacone na jego konto nie są powiązane z żadnymi nielegalnymi działaniami, a w szczególności nie pochodzą z nielegalnych działań lub źródeł;

8.2.2. wszystkie płatności realizowane na jego koncie są przez niego autoryzowane i, w celu uniknięcia odpowiedzialności prawnej, użytkownik nie podejmie prób wycofania płatności oraz żadnych działań, które doprowadzą do wycofania płatności przez stronę trzecią.

8.3. Użytkownik potwierdza, że będzie wpłacać środki, korzystając wyłącznie z własnego konta, własnej karty bankowej lub konta zarejestrowanego w systemie na swoje nazwisko, oraz że będzie używać swoich środków płatniczych w celu wpłaty depozytów na swoje konto. Użytkownik nie może wykorzystywać danych stron trzecich w celu wypłaty środków i nie może umożliwiać stronom trzecim realizowania wypłat środków przy użyciu jego danych płatniczych. W przypadku naruszenia niniejszych warunków, zastrzegamy sobie prawo do zażądania dokumentów od użytkownika oraz właściciela danych płatniczych. Jeżeli niemożliwe jest przedstawienie odpowiednich dokumentów, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania takiego konta i wstrzymania na nim wszelkiej aktywności do czasu pomyślnego potwierdzenia tożsamości. Jeżeli warunki niniejszego postanowienia zostaną ponownie naruszone, takie konta zostaną zablokowane, a wszelkie wygrane skonfiskowane. W przypadku dodania przez użytkownika dodatkowej opcji płatności, wyraża on zgodę na poddanie się dodatkowej weryfikacji dotyczącej takiej metody płatności.

8.3.1 Czas realizacji wypłaty może zostać wydłużony ze względu na procedury wynikające z obowiązujących regulacji i standardów branży. Procedury te obejmują między innymi weryfikację dokumentów, przeglądy aktywności na koncie, kontrole należytej staranności wobec klienta, kontrole zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), kontrole bezpieczeństwa itp. Środki te są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności wszystkich transakcji. Dodatkowe kontrole są prowadzone w terminach nieokreślonych i są obligatoryjne w celu potwierdzenia wszystkich danych.

8.4. Jeśli do przekazania zwrotu pieniędzy ich właścicielowi lub właścicielce niezbędne jest wykonanie przelewu bankowego, wszelkimi opłatami z tym związanymi zostanie obciążony odbiorca.

8.5. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia wypłat depozytów/środków, jeśli takie depozyty lub środki nie zostały użyte w grach lub zakładach w Witrynie w wysokości ustalonej przez Firmę. Firma określa tę wysokość osobno dla każdego przypadku i według własnego uznania.

8.6. Nie akceptujemy wpłat depozytów w formie gotówki wysłanej drogą pocztową. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług stron trzecich oferujących elektroniczne przetwarzanie płatności i/lub instytucji finansowych w celu przetwarzania realizowanych przez użytkownika płatności i płatności związanych z jego korzystaniem z usług. Użytkownik Zgadza się przestrzegać regulaminów podmiotów przetwarzających płatności elektroniczne i instytucji finansowych, jeśli nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

8.7. Wpłacając depozyt użytkownik zgadza się, że nie podejmie prób wykonania obciążeń zwrotnych, odrzucenia lub wycofania wszelkich dokonanych płatności, i że zwróci Firmie wszelkie koszty obciążeń zwrotnych i odrzuconych lub wycofanych przez niego płatności oraz wszelkich strat poniesionych przez Firmę w ich wyniku.

8.8. W przypadku podejrzanej lub nieuczciwej płatności, włącznie z wykorzystaniem kradzionych kart kredytowych lub innymi nieuczciwymi działaniami, Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania konta, anulowania wszystkich wypłat i odebrania wszelkich wygranych. Mamy prawo do poinformowania odpowiednich organów lub podmiotów o wszelkich oszustwach związanych z płatnościami lub innymi nielegalnymi działaniami, a także możemy skorzystać z usług windykacyjnych w celu odzyskania środków. Niemniej jednak w żadnym przypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie kart kredytowych, niezależnie od tego, czy były one zgłoszone jako kradzione.

8.9. W przypadku podejrzeń, że depozyt został wpłacony w nieuczciwy sposób zastrzegamy sobie prawo do określenia opłaty za wypłatę środków bądź do nałożenia od użytkownika warunków obrotu wpłaconymi środkami poprzez stawianie zakładów o wartości kilkukrotnie wyższej od pierwotnie wpłaconego depozytu (wg uznania administracji).

8.10. Możemy w dowolnym momencie odliczyć z dodatniego stanu konta użytkownika kwotę, którą jest nam winien, podczas ponownego rozliczania zakładów w związku z oszustwami, zmowami, działalnością przestępczą oraz błędami i posiadaniem podwójnego konta.

8.11. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jego konto nie jest kontem bankowym i nie jest ubezpieczone, gwarantowane, sponsorowane i w żaden sposób chronione przez systemy ubezpieczenia bankowego lub inne systemy. Ponadto pieniądze zdeponowane na koncie użytkownika nie są oprocentowane.

8.12. Użytkownik ma prawo do żądania wypłaty środków ze swojego konta w dowolnym momencie, pod warunkiem, że:

8.12.1. wszystkie wpłaty na jego konto zostały potwierdzone jako rozliczone i nie zostały objęte obciążeniem zwrotnym, wycofane lub anulowane w inny sposób;

8.12.2. wszelkie Weryfikacje, o których mowa w paragrafie 6, zostały sfinalizowane.

8.13. Składając wniosek o wypłatę środków należy mieć na uwadze następujące punkty:

8.13.1. wszystkie informacje na profilu użytkownika muszą być wypełnione;

8.13.2. środki muszą być wypłacone przy użyciu tej samej metody, którą zostały wpłacone;

8.13.3. zgodnie z regulaminem MasterCard, nie możemy wypłacić środków na kartę kredytową naszych graczy. Środki wpłacone za pomocą karty MasterCard zostaną wypłacone z użyciem alternatywnych metod płatności;

8.13.4. jeśli wnioskowana kwota wypłaty przekracza równowartość 1000 dolarów amerykańskich (1000 USD), konieczne jest przeprowadzenie procedury weryfikacji tożsamości, której dokonuje się przez przesłanie do Firmy kopii lub cyfrowej fotografii dokumentów tożsamości, takich jak paszport lub dowód osobisty. Seria i numer paszportu mogą być na zdjęciu zasłonięte. Firma może również poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów;

8.13.5. jeśli środki wpłacono z użyciem telefonicznej formy płatności, wypłata jest wydłużona o 2-3 tygodnie z powodu dodatkowej kontroli pod kątem oszustwa;

8.13.6. Jeżeli łączna kwota postawiona w formie zakładów na koncie użytkownika jest mniejsza niż podwójna wartość kwoty depozytu, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia konta użytkownika opłatą w wysokości 20% wypłacanej przez niego kwoty (co najmniej 0,50 USD) w celu pokrycia kosztów przetwarzania płatności.

8.14. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości poniesionych przez nas kosztów za wypłatę środków, które nie były wykorzystane podczas gry.

8.15. Kwota wypłaty o wartości do 300 USD zostanie zatwierdzona następnego dnia po złożeniu wniosku – z wyjątkiem weekendów i świąt.

8.16. Kwota wypłaty o wartości od 300 do 2000 USD zostanie zatwierdzona w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku – pomijając weekendy i święta.

8.17. Kwota wypłaty o wartości od 2000 do 20 000 USD zostanie zatwierdzona w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku – pomijając weekendy i święta.

8.18. Kwota wypłaty o wartości powyżej 20 000 USD zostanie zatwierdzona w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku i maksymalnie 20 000 USD w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

8.19. Po zatwierdzeniu wypłaty nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia płatności spowodowane przez strony trzecie świadczące usługi płatności elektronicznych oraz instytucje finansowe i/lub procesy rozliczeniowe stron trzecich.

9.20. Alternatywne metody wypłat środków będą negocjowane indywidualnie z administratorem Witryny.

8.21. W przypadku wnioskowania o wypłatę środków w wysokości przekraczającej 20-krotność całkowitej sumy depozytów, wypłata środków zostanie ograniczona do kwoty 5000 USD (lub równowartości w walucie użytkownika) miesięcznie.

8.22. Prosimy pamiętać, że wartość BitCoina może ulegać gwałtownym zmianom, zależnym od jego wartości rynkowej.

8.23. Maksymalna kwota pojedynczej transakcji wynosi 9000 EUR lub równowartość w walucie konta.

9. OBSTAWIANIE ZAKŁADÓW I UDZIAŁ W GRACH

9.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie szczegółów każdej transakcji przed potwierdzeniem postawienia zakładu.

9.2. Historię transakcji można sprawdzić klikając przycisk „Kasa” w Witrynie.

9.3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji całości lub części każdej transakcji w dowolnym momencie i według własnego uznania. Żadna transakcja nie może zostać uznana za zaakceptowaną przed otrzymaniem potwierdzenia. Jeśli potwierdzenie akceptacji transakcji nie zostało wygenerowane, należy skontaktować się z obsługą klienta.

9.4. Zakłady w Witrynie można obstawiać, korzystając wyłącznie ze środków dostępnych na koncie użytkownika.

9.5. Maksymalna możliwa wygrana w zakładzie wynosi 50 000 USD (lub równowartość w walucie użytkownika) i nie zależy od kursów i całkowitej potencjalnej wygranej. Wszystkie wygrane powyżej tej kwoty zostaną odpisane.

10. ZMOWA, OSZUSTWA I AKTYWNOŚĆ PRZESTĘPCZA

10.1. Następujące działania są zabronione i oznaczają naruszenie niniejszego Regulaminu:

10.1.1. udzielanie informacji stronom trzecim;

10.1.2. wykorzystanie nieuczciwej przewagi lub wpływów, włącznie z wykorzystaniem błędów i luk w naszym oprogramowaniu oraz użycie graczy-automatów lub „błędu”;

10.1.3. podejmowanie nieuczciwych działań w celu uzyskania korzyści, włącznie z użyciem skradzionych, sklonowanych albo w inny sposób nieautoryzowanych kart kredytowych lub debetowych jako źródło wpłaty depozytów na konto;

10.1.4. udział w działaniach przestępczych, włącznie z praniem pieniędzy i wszelkimi innymi działaniami, za które grozi odpowiedzialność karna;

10.1.5. zmowy lub próby zmowy i zamiar wzięcia udziału, bezpośrednio lub pośrednio, we wszelkich zmowach z innymi graczami w dowolnej grze, w którą grasz lub będziesz grać w Witrynie.

10.2. Wszelkie darmowe środki otrzymane od Firmy: bonusy, punkty itp., również nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek nadużyć.

10.3. Firma podejmie stosowne działania w celu zapobiegania zmowom lub ich próbom, wykrywania ich i uczestniczących w nich graczy, oraz wyciągania odpowiednich konsekwencji wobec takich graczy. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, które Ty i każdy inny gracz może ponieść w wyniku zmowy, oszustw lub innych nielegalnych działań. Wszelkie działania podejmowane w tym zakresie zależą tylko od naszego własnego uznania.

10.4. Jeśli podejrzewasz kogoś o zmowę, oszustwo lub podejmowanie podobnych niezgodnych z Regulaminem działań, należy niezwłocznie powiadomić nas o tym przez e-mail lub czat online.

10.5. Jeśli Firma podejrzewa oszustwo, udział w nielegalnych, niezgodnych z prawem lub niewłaściwych praktykach, w tym między innymi pranie pieniędzy lub inny sposób naruszenia niniejszego Regulaminu, gracz może natychmiast utracić dostęp do usług i/lub jego konto zostanie zablokowane. Jeśli konto zostanie zamknięte lub zablokowane w takich okolicznościach, na Firmie nie spoczywa obowiązek zwrócenia jakichkolwiek środków pozostających na takim koncie. Firma jest zobowiązania do powiadomienia odpowiednich organów, dostawców usług internetowych oraz banków, a także firmy obsługujące karty kredytowe, świadczące usługi płatności elektronicznych i inne instytucje finansowe o tożsamości takiego użytkownika oraz o wszelkich podejrzeniach niezgodnej z prawem działalności, oszustwach lub niewłaściwych praktykach, a użytkownik będzie współpracować z Firmą w ramach prowadzonego dochodzenia w sprawie takich działań.

10.6. Użytkownik będzie korzystać z Witryny tylko z uczciwymi zamiarami zarówno wobec Firmy, jak i innych graczy. W przypadku, gdy Firma uzna, że użytkownik korzysta z Witryny lub oprogramowania mając nieuczciwe intencje, Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia jego konta i innych kont, które użytkownik może posiadać w Witrynie. Firma będzie uprawniona do zatrzymania wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych na takich kontach. Niniejszym użytkownik zrzeka się wszelkich przyszłych roszczeń wobec Firmy w tym zakresie.

11. INNE ZABRONIONE DZIAŁANIA

11.1. Nie wolno używać języka lub zdjęć o treściach obraźliwych lub przepełnionych agresją, zakazane są przekleństwa i groźby, nękanie lub obrażanie innych, w tym innych użytkowników Witryny, oraz zachowywanie się w ten sposób w stosunku do pracowników Firmy i obsługi klienta.

11.2. Zakazane jest podejmowanie działań prowadzących do awarii oraz tzw. Flooding, czyli wysyłania dużej ilości informacji powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie Witryny. Nie wolno podejmować żadnych działań powodujących błędy w funkcjonowaniu Witryny, na przykład rozsiewając lub propagując wirusy, robaki, bomby logiczne i tym podobne. Zabronione są wszelkie wielokrotne zgłoszenia, spam oraz ingerowanie, manipulowanie, usuwanie lub zmienianie informacji dostępnych w Witrynie w jakikolwiek sposób.

11.3. Korzystanie z Witryny jest dostępne tylko w celach rozrywkowych. Nie wolno kopiować treści Witryny ani żadnych jej części w jakiejkolwiek formie bez uzyskania naszej wyraźnej zgody.

11.4. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny, serwerów, na których Witryna jest przechowywana, oraz żadnego serwera, komputera lub bazy danych powiązanych z Witryną. Nie można atakować Witryny za pomocą blokady usług lub podobnych form ataku. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia zgłosimy takie działanie do odpowiednich organów prawnych i będziemy z nimi współpracowali ujawniając tożsamość takiego użytkownika. W przypadku takiego naruszenia użytkownik automatycznie utraci prawo do korzystania z Witryny.

11.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody spowodowane atakami blokady usług, wirusami lub innymi technologicznie niebezpiecznymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały, które użytkownik poniesie w wyniku korzystania z Witryny lub pobierania wszelkich materiałów opublikowanych w Witrynie, lub w jakichkolwiek witrynach powiązanych z Witryną.

11.6. Zabroniona jest sprzedaż lub przekazywanie kont między graczami oraz umyślna utrata żetonów w celu przekazania ich innemu graczowi. Planowane przegrywanie gier lub żetonów ma miejsce, gdy użytkownik przegrywa rozdanie lub grę w celu przekazania pieniędzy innemu użytkownikowi.

11.7. Jeśli mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że uczestniczyłeś lub byłeś związany z jakąkolwiek formą zabronionej działalności (wykrytej przez nas lub przez naszych partnerów do gier i naszych innych dostawców) w zakresie wszelkich oszustw, oszukiwania i zmowy, które są stosowane w hazard i branża gier (w tym między innymi „Wonging”, liczenie kart „Perfect Pair”, liczenie kart „Dragon Tygrys w kolorze” lub dowolne inne techniki liczenia kart) lub jeśli postawiłeś zakłady i / lub grałeś w gry online z innym dostawcą usług hazardowych online i podejrzewasz (w wyniku takiej gry) jakiekolwiek równoważne z jakąkolwiek zabronioną praktyką w tych innych usługach hazardowych lub inną niewłaściwą działalnością - Firma zastrzega sobie prawo, w odniesieniu do Twojego Konta, do wstrzymania całości lub części salda i / lub odzyskania z konta kwoty wszelkich depozytów, wypłat, bonusów lub wygranych, na które wpłynęły sposób, który można przypisać dowolnemu wydarzeniu (wydarzeniom).

12. WAŻNOŚĆ I ZAMKNIĘCIE KONTA

12.1. Użytkownik może usunąć swoje konto (włącznie z nazwą użytkownika i hasłem) wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

12.2. Do momentu otrzymania od nas potwierdzenia usunięcia konta użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelką aktywność na jego koncie, od chwili wysłania do nas wiadomości e-mail do czasu usunięcia konta przez Firmę.

12.3. Firma zastrzega sobie prawo do pobierania opłat, dopłat lub innych kosztów poniesionych przed zamknięciem konta użytkownika. W przypadku usunięcia, zawieszenia lub anulowania konta użytkownik straci do niego dostęp.

12.4. Po zamknięciu konta użytkownika żadna ze stron nie będzie rościła wobec drugiej strony żadnych dalszych praw lub zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

12.5 Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika (włącznie z nazwą użytkownika i hasłem) niezwłocznie i bez uprzedzenia, gdy:

12.5.1. z dowolnego powodu podejmiemy decyzję o zaprzestaniu świadczenia usług użytkownikowi lub w ogóle;

12.5.2. konto użytkownika jest w dowolny sposób powiązane z dowolnym usuniętym kontem;

12.5.3. konto użytkownika jest powiązane z istniejącymi zablokowanymi kontami. Konto użytkownika może zostać usunięte niezależnie od charakteru takiej relacji i niezależnie od danych przedstawionych podczas rejestracji tych kont. Konto może zostać usunięte z dowolnego innego powodu, który uznamy za słuszny. Poza wyjątkami określonymi w niniejszym Regulaminie, po zlikwidowaniu konta pozostające na nim środki zostaną zwrócone w rozsądnym terminie po złożeniu przez użytkownika stosownego wniosku, z zastrzeżeniem naszego prawa do odliczenia wszelkich należnych nam kwot;

12.5.4. użytkownik podejmie próbę manipulacji lub ustalenia informacji dotyczących kodu oprogramowania lub jeśli uczestniczy w zmowie;

12.5.5. użytkownik ingeruje lub w dowolny sposób próbuje ingerować w oprogramowanie;

12.5.6. użytkownik popełnia przestępstwo, na przykład próbując uzyskać dostęp do Witryny z jurysdykcji, na terenie której udział w grach hazardowych jest nielegalny;

12.5.7. użytkownik publikuje dowolne rzeczywiście lub potencjalnie zniesławiające, obraźliwe, rasistowskie, szkodliwe, lub nieprzyzwoite materiały lub posługuje się językiem o takim charakterze.

12.6. W przypadku, gdy konto pozostaje nieaktywne przez okres przynajmniej sześciu miesięcy, możemy je zamknąć lub zawiesić bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać w dniu zamknięcia konta.

13. ZMIANY W WITRYNIE

13.1. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zmienić lub poprawić dowolną usługę oferowaną za pośrednictwem Witryny w dowolnym momencie w celu obsługi Witryny.

14. AWARIA INFORMATYCZNA

14.1. Ilekroć pojawią się nieoczekiwane błędy systemowe, błędy lub problemy w oprogramowaniu lub sprzęcie używanym do obsługi Witryny, podejmiemy natychmiastowe kroki w celu rozwiązania problemu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za usterki informatyczne spowodowane przez sprzęt używany do uzyskania dostępu do Witryny lub błędy związane z dostawcą usług internetowych.

15. BŁĘDY LUB POMINIĘCIA

15.1. Może zaistnieć szereg okoliczności, w których zakład zostanie przyjęty lub płatność zostanie dokonana z błędami po stronie Firmy: na przykład nieprawidłowo przedstawimy wszelkie warunki zakładu w wyniku oczywistego błędu lub błędu, który wystąpił podczas wprowadzania danych lub w wyniku awarii komputera. Możemy również popełnić błąd co do kwoty wygranych/zwrotów, które zostaną wypłacone, w wyniku ręcznej lub automatycznej pomyłki podczas wprowadzania danych.

15.2. Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia, ograniczenia, anulowania lub nałożenia limitu na dowolny zakład.

15.3. Jeśli Użytkownik niesłusznie otrzyma wygrane w wyniku błędu ludzkiego, usterki lub błędu w oprogramowaniu lub awarii odpowiedniego produktu do gry czy oprogramowania, które nie działają zgodnie z regułami odpowiedniej gry (zwane dalej: „błędy”), wówczas Firma nie będzie zobowiązana do wypłacenia mu takich wygranych. Użytkownik musi niezwłocznie poinformować Firmę o błędzie i zgadza się na zwrot wszelkich wygranych, które mogły zostać mu wypłacone w wyniku takiego błędu lub pomyłki.

15.4. Ani my, ani nasi partnerzy lub dostawcy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym utratę wygranych wynikającą z naszego błędu lub błędu popełnionego przez Użytkownika.

15.5. Spółka i jej odpowiedni licencjobiorcy, dystrybutorzy, spółki macierzyste, spółki zależne, partnerzy i wszyscy ich członkowie kierownictwa, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą być spowodowane przechwyceniem lub niewłaściwym wykorzystaniem jakichkolwiek informacji przesyłanych przez Internet.

16. WYŁĄCZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

16.1. Użytkownik zgadza się, że ma swobodę wyboru, czy chce korzystać z usług w Witrynie i robi to według własnego uznania i na własne ryzyko.

16.2. Witryna jest prowadzona zgodnie z niniejszym Regulaminem. Nie składamy żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Witryny ani produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny i niniejszym wykluczamy wszelkie domniemane gwarancje w tym zakresie.

16.3. Firma nie ponosi odpowiedzialności umownej, deliktowej, za zaniedbania lub innego rodzaju z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód, w tym między innymi utraty danych, zysków, interesów, możliwości, dobrej woli lub reputacji, a także przerw w działalności lub jakichkolwiek strat, które nie są obecnie przez nas przewidywalne, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem przez Użytkownika z jakiegokolwiek linku zawartego w Witrynie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na jakiejkolwiek stronie internetowej, do której linki są udostępniane w Witrynie, lub za pośrednictwem usług.

17. NARUSZENIE WARUNKÓW REGULAMINU

17.1. Użytkownik będzie zobowiązany do pełnego pokrycia wszelkich roszczeń, zobowiązań, kosztów lub wydatków oraz wszelkich innych opłat, które mogą wynikać z naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

17.2. Użytkownik zgadza się w pełni zabezpieczyć i chronić Firmę, jej partnerów typu „white label” i odpowiadające im firmy oraz odpowiadające im kadry kierownicze, dyrektorów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, stratami, kosztami i wydatkami, w tym opłatami prawnymi i wszelkimi innymi opłatami, niezależnie od przyczyny, które mogą wynikać z:

17.2.1. jakiegokolwiek naruszenia warunków Regulaminu przez Użytkownika;

17.2.2. naruszenie przez Użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw stron trzecich;

17.2.3. korzystania przez Użytkownika z usług lub korzystania przez inną osobę uzyskującą dostęp do usług za pomocą danych identyfikacji Użytkownika, niezależnie od tego, czy odbywa się to za zgodą Użytkownika, czy nie;

17.2.4. przyjęcia jakichkolwiek wygranych.

17.3. W przypadku poważnego naruszenia warunków Regulaminu zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do:

17.3.1. powiadomienia Użytkownika, że narusza warunki, wymagając od niego zaprzestania dalszych takich działań;

17.3.2. zawieszenia konta Użytkownika, co uniemożliwi mu stawianie zakładów lub grę w Witrynie;

17.3.3. zamknięcia konta Użytkownika za uprzednim powiadomieniem lub bez niego;

17.3.4. skonfiskowania z konta Użytkownika kwoty wszelkich wypłat, bonusów lub wygranych, które uzyskał w wyniku naruszenia niniejszych warunków.

17.4. Jeśli Użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień Regulaminu, mamy prawo dezaktywować jego nazwę użytkownika i hasło.

18. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

18.1. Zawartość Witryny podlega prawom autorskim i innym prawom własności, które należą do Firmy lub są wykorzystywane na podstawie licencji zewnętrznych właścicieli praw. Wszystkie materiały do pobrania lub druku zawarte w Witrynie można pobrać tylko na jeden komputer osobisty i można je drukować wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

18.2. Korzystanie z Witryny w żadnym wypadku nie zapewnia Użytkownikowi żadnej części praw własności intelektualnej posiadanych przez Firmę lub jakąkolwiek stronę trzecią.

18.3. Wszelkie użycie lub powielanie jakichkolwiek nazw handlowych, znaków towarowych, logo lub innych kreatywnych materiałów pojawiających się na tej stronie jest zabronione.

18.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty lub wydatki wynikające z lub związane z wykonaniem jakichkolwiek zabronionych działań. Po uzyskaniu informacji o wykonaniu przez jakąkolwiek osobę zakazanej czynności, Użytkownik niezwłocznie powiadomi Firmę o wszelkich zabronionych działaniach i zapewni jej uzasadnioną pomoc we wszelkich dochodzeniach, które może ona przeprowadzić w świetle informacji przekazanych przez Użytkownika w tym zakresie.

19. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

19.1. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wymogów dotyczących ochrony danych w sposobie, w jaki Firma wykorzystuje wszelkie dane osobowe zebrane podczas wizyty Użytkownika w Witrynie i bardzo poważnie traktujemy takie zobowiązania. Firma będzie przetwarzać wszystkie podane przez Użytkownika dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.

19.2. Przekazując nam informacje, Użytkownik wyraża zgodę na nasze prawo do przetwarzania jego danych osobowych w celach opisanych w Regulaminie i Polityce Prywatności oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

19.3. Zgodnie z polityką Firmy nie ujawniamy żadnych danych osobowych nikomu z wyjątkiem stron trzecich i pracowników, którzy potrzebują takiego dostępu do danych w celu świadczenia usług. Możemy również ujawnić dane osobowe Użytkownika na zgodne z prawem żądanie władz publicznych.


19.4. Będziemy przechowywać wszystkie kopie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a naszym serwisem, aby zachować dokładny zapis informacji, które od niego otrzymaliśmy.


20. UŻYCIE PLIKÓW COOKIE W WITRYNIE

20.1. Firma wykorzystuje pliki „cookie” w celu zapewnienia określonej funkcjonalności Witryny. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na komputerze Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Witryny, co pozwala nam rozpoznać go po powrocie do Witryny. Więcej informacji na temat usuwania lub zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org. Należy pamiętać, że usunięcie naszych plików cookie lub wyłączenie plików cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych obszarów lub korzystanie z niektórych funkcji Witryny.

21. REKLAMACJE I POWIADOMIENIA

21.1. Jeśli Użytkownik chce złożyć skargę dotyczącą Witryny, w pierwszej kolejności powinien się jak najszybciej skontaktować z Działem obsługi klienta.

21.2. W przypadku jakiegokolwiek sporu Użytkownik zgadza się, że zapisy serwera będą działać jako ostateczne świadectwo przy określaniu wyniku dowolnego roszczenia.

22. WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ

22.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z lub opóźnienie w wywiązaniu się z któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Regulaminu, które jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi klęskami żywiołowymi, wojną, zamieszkami społecznymi, zakłóceniami w publicznych sieciach lub usługach komunikacyjnych , sporem zbiorowym lub atakami DDoS i podobnymi atakami hakerskimi, które mogą mieć niekorzystny skutek (zwane dalej: „siła wyższa”).

22.2. Nasze działania są uważane za zawieszone na czas trwania zdarzenia wywołanego przez siłę wyższą, a nasz czas na wywiązanie się z zobowiązań zostanie przedłużony na ten okres. Dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć zdarzenie wywołane przez siłę wyższą lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu zobowiązania Firmy mogą zostać spełnione pomimo zdarzenia wywołanego przez siłę wyższą.

23. ODSTĄPIENIE

23.1. Jeśli nie będziemy nalegać na ścisłe wywiązanie się z któregokolwiek z zobowiązań Użytkownika lub jeśli nie skorzystamy z któregokolwiek z praw lub środków, które nam przysługują, nie będzie to stanowić zrzeczenia się takich praw lub środków i nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania takich zobowiązań.

23.2. Odstąpienie od wyegzekwowania jakiegokolwiek zobowiązania nie będzie stanowić odstąpienia od wyegzekwowania jakichkolwiek dalszych zobowiązań. Żadne nasze odstąpienie od wyegzekwowania warunków Regulaminu nie będzie obowiązywać, chyba że zostanie wyraźnie określone jako odstąpienie i zostanie przekazane Użytkownikowi na piśmie zgodnie z powyższym.

24. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

24.1. Jeśli którykolwiek z warunków Regulaminu zostanie uznany za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny w jakimkolwiek zakresie, taki warunek lub postanowienie zostanie w tym zakresie oddzielone od pozostałych warunków i postanowień, które będą nadal obowiązywać w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W takich przypadkach część uznana za nieważną lub niewykonalną zostanie zmieniona w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby jak najdokładniej odzwierciedlić nasz pierwotny zamiar.

25. LINKI

25.1. Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, które są również poza kontrolą Firmy i nie są objęte warunkami Regulaminu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych będących własnością stron trzecich, za działania lub zaniechania ich właścicieli, ani za treść reklam stron trzecich i elementy sponsorowane na tych stronach. Hiperłącza do innych stron internetowych służą wyłącznie celom informacyjnym. Użytkownik korzysta z takich łączy na własną odpowiedzialność.

26.KODY PROMOCYJNE

26.1. Kod promocyjny – unikatowy kod alfanumeryczny, który gracz może wykorzystać w swoim profilu, aby otrzymać prezent. Na przykład bonus od wpłaty.

26.2. Realizacja kodu nie jest możliwa bez potwierdzenia adresu e-mail użytego do rejestracji.

26.3. W przypadku ofert wpłaty z kodem promocyjnym gracz musi aktywować kod przed dokonaniem wpłaty. Kod jest ważny tylko na jedną wpłatę – pierwszą dokonaną po zrealizowaniu kodu (chyba, że określono inaczej w warunkach promocji).

26.4. Zabroniona jest realizacja kilku kodów promocyjnych w ramach jednej wpłaty. Takie działania będą traktowane jako nadużycie polityki bonusowej Witryny. W przypadku wykorzystania kilku kodów promocyjnych wszystkie środki bonusowe zostaną wycofane z konta Użytkownika, a konto może zostać zablokowane.

27. Afiliacyjny program bonusowy

27.1 Warunki programu obowiązują tylko przy spełnieniu poniższych zasad.

27.2 Warunki promocyjne programu są aktywowane na koncie Użytkownika automatycznie po zarejestrowaniu się za pomocą konkretnego linku polecającego, które zostało udostępnione przez naszego partnera, i tylko na kontach z potwierdzonym adresem e-mail.

27.3 Kwalifikującej się wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od rejestracji. W przeciwnym razie bonus straci ważność.

27.4 Aby wypłacić bonus należy spełnić warunek 14-krotnego obrotu jego kwotą w ciągu 14 dni od jego przyznania.

27.5 Jeśli warunki obrotu nie zostaną spełnione zgodnie z wymienionymi tutaj postanowieniami, wszelkie bonusy i uzyskane za ich pomocą wygrane zostaną odjęte od salda.

27.6 Kwalifikujące się na rzecz obrotu tym bonusem zakłady muszą być postawione po kursie min. 1.75 i rozliczone. Uwzględnionym rodzajem zakładu jest zakład pojedynczy.

27.7 Minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 10 USD, 10 EUR. Informacje na temat wszystkich konkretnych kwot można uzyskać kontaktując się z działem obsługi klienta. Jeśli zakłady zostaną postawione przy użyciu środków bonusowych i prawdziwych pieniędzy, wygrane będą przyznane proporcjonalnie. Wygrane zdobyte przy użyciu bonusu zostaną dodane do salda bonusowego, a wygrane uzyskane z zakładów za prawdziwe pieniądze do salda prawdziwych pieniędzy.

27.8 Maksymalna kwota przyznanego bonusu wynosi 15 USD, 15 EUR, a maksymalna kwota wygranych, którą można wypłacić, wynosi 50 USD, 50 EUR lub równowartość w walucie konta Użytkownika. Pozostała kwota zostanie odjęta od salda. Informacje na temat wszystkich konkretnych kwot można uzyskać kontaktując się z działem obsługi klienta.

27.9 W przypadku, gdy użytkownik dokona wypłaty przed spełnieniem warunków obrotu bonusem, wszelka kwota bonusu i wygranych uzyskanych przy jego użyciu zostanie zredukowana do zera.

27.10 GG.BET zastrzega sobie prawo do wycofania lub zawieszenia promocji w dowolnym momencie lub unieważnienia wygranych uzyskanych przy użyciu bonusu.

27.11 Każde żądanie wypłaty może podlegać weryfikacji tożsamości i wieku. Jeśli nie przebiegnie ona pomyślnie, wniosek może zostać odrzucony.

27.12 Regulamin podlega weryfikacji i może ulec zmianie w każdej chwili w trakcie trwania promocji.

28. Kody bonusowe „100% za wpłatę do 50 $”

28.1. Aby wypłacić bonus należy spełnić warunek 28-krotnego obrotu jego kwotą w ciągu 14 dni od jego przyznania.

28.2. Jeśli warunki obrotu nie zostaną spełnione zgodnie z wymienionymi tutaj postanowieniami, wszelkie bonusy i uzyskane za ich pomocą wygrane zostaną potrącone z salda.

28.3. Zakwalifikowane na rzecz obrotu tym bonusem zakłady muszą być postawione po kursie min. 1.75 i rozliczone. Uwzględnionym rodzajem zakładu jest zakład pojedynczy.

28.4. Minimalna uwzględniona kwota wpłaty wynosi: 5 USD, 5 EUR 

28.5. Aby rozpocząć grę na rzecz obrotu bonusem, należy użyć salda bonusowego lub prawdziwych pieniędzy.

28.6. Jeśli zakłady zostaną postawione przy użyciu zarówno środków bonusowych, jak i prawdziwych pieniędzy, wygrane będą przyznane proporcjonalnie. Wygrane zdobyte przy użyciu bonusu zostaną dodane do salda bonusowego, a wygrane uzyskane z zakładów za prawdziwe pieniądze do salda środków pieniężnych.

28.7. Maksymalna kwota przyznanego bonusu wynosi: 50 USD, 50 EUR 

28.8. W przypadku, gdy użytkownik dokona wypłaty przed spełnieniem warunków obrotu bonusem, wszelka kwota bonusu i wygranych uzyskanych przy jego użyciu zostanie zredukowana do zera.

28.9. Maksymalna kwota wygranych, którą można wypłacić w ramach wszystkich ofert bonusowych, wynosi 50 USD, 50 EUR lub równowartość w walucie konta Użytkownika. Pozostała kwota zostanie potrącona z salda. Informacje na temat wszystkich konkretnych kwot można uzyskać kontaktując się z działem obsługi klienta.

28.10. GG.BET zastrzega sobie prawo do wycofania lub zawieszenia promocji w dowolnym momencie lub unieważnienia wygranych uzyskanych przy użyciu bonusu.

28.11. Każde żądanie wypłaty po skorzystaniu z tego kodu promocyjnego może podlegać weryfikacji. Jeśli weryfikacja nie przebiegnie pomyślnie, wniosek może zostać odrzucony.

29. POLITYKA ZWROTÓW

29.1. Wszystkie transakcje dokonane za pośrednictwem Witryny są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, chyba że określono inaczej w niniejszym punkcie 29.

29.2. Zwrot pieniędzy może nastąpić tylko, jeśli zastosowanie mają następujące warunki:

29.2.1. Klient popełnił błąd podczas określania kwoty płatności lub wystąpił błąd techniczny podczas przetwarzania płatności;

29.2.2. Proces weryfikacji został zakończony;

29.2.3. Klient nie dopuścił się żadnych naruszeń Regulaminu;

29.2.4. Nie dokonano wpłaty. W przypadku, gdy klient postawił zakład lub zagrał w grę po dokonaniu wpłaty, nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

29.3. Jeśli klient nie dokończył Weryfikacji, będzie zobowiązany do złożenia dokumentów w celu jej przejścia w ciągu 24 godzin od zażądania zwrotu pieniędzy. Jeśli nie dokonano weryfikacji, zwrot nie będzie możliwy.

29.4. Można otrzymać zwrot środków tylko na instrument płatniczy użyty do dokonania pierwotnej płatności. Jeżeli zwrot pieniędzy na ten instrument płatniczy nie jest możliwy, należy zgłosić inny instrument płatniczy do Weryfikacji zgodnie z Regulaminem. Prosimy pamiętać, że oba instrumenty płatnicze muszą być zweryfikowane i oba instrumenty płatnicze muszą być wydane na nazwisko klienta.

30. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

30.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu Curacao i jest interpretowany zgodnie z nim. Wszelkie spory związane z Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów w Curacao.